Home Locatie Foto's Contact Nieuws Archief Activiteiten Lesindeling Lidmaatschap

‘t Alterbarg, Hoofdstraat 32, 7851 AA Zweeloo

copyright©Alterbergruiters

Home

Blz. 1

Handboek                                               

Gedragsregels voor de leden van de Alterbergruiters:


 1. Laat de manege na gebruik netjes achter. Haren, mest zand enz. Opruimen.
 2. Beschadigingen door het gebruik zelf herstellen en hierover contact opnemen met het bestuur.
 3. Schade aan andermans spullen moet je vergoeden.
 4. Parkeer de auto op de daarvoor bestemde plaats, laat op- en afritten vrij.
 5. Kun je niet op de les komen, laat het de instructie dan tijdig weten.
 6. Uitsluitend lessende- en niet-lessende leden van de Alterbergruiters kunnen gebruik maken van de manege en buitenbak.
 7. Rijdt er iemand in de bak, overleg dan of je er bij kunt komen. Past dat niet, dan mag de eerste ruiter/menner nog 20 minuten ongestoord rijden.
 8. Materiaal van de Alterbergruiters moet in de manege blijven en mag niet, zonder overleg met het bestuur, privé gebruikt worden.
 9. Je kunt alleen rijden in het lesuur, waarin je bent ingedeeld. Dit kan alleen veranderd worden in overleg met de instructie.
 10. Je kunt niet, zonder overleg, van elkaars spullen gebruik maken.
 11. Leden dienen in de les de aanwijzingen van de instructie op te volgen.
 12. De egalisator, de tractor en de beregenings-installatie mogen alleen gebruikt worden door personen, die daarvoor zijn aangewezen door het bestuur.
 13. Na gebruik van de manege; mest, (spring) materiaal opruimen, lichten uit en deuren afsluiten (denk ook aan het toilet).
 14. VOOR ALLE RUITERS en AMAZONES: gecertificeerde CAP VERPLICHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

We gaan ervan uit dat ieder lid zich aan deze regels houdt. Bij onderlinge problemen a.u.b. contact opnemen met het bestuur. Die zullen voor een passende oplossing proberen te zorgen.