Handboek

 1. Laat de manege na gebruik netjes achter. Haren, mest zand enz. Opruimen.
 2. Beschadigingen door het gebruik zelf herstellen en hierover contact opnemen met het bestuur.
 3. Schade aan andermans spullen moet je vergoeden.
 4. Parkeer de auto op de daarvoor bestemde plaats, laat op- en afritten vrij.
 5. Leden van de Alterbergruiters betalen jaarlijks contributie voor het gebruik van de manege.
  Niet-leden betalen per keer dat de bak gebruikt wordt per paard een bedrag in de daarvoor bestemde envelop die in de brievenbus gedeponeerd moet worden of zij krijgen van de penningmeester een factuur wanneer de bak via de website is gereserveerd.
 6. Rijdt er iemand in de bak, overleg dan of je er bij kunt komen. Past dat niet, dan mag de eerste ruiter/menner nog 20 minuten ongestoord rijden.
 7. Materiaal van de Alterbergruiters moet in de manege blijven en mag niet, zonder overleg met het bestuur, privé gebruikt worden.
 8. Je kunt niet, zonder overleg, van elkaars spullen gebruik maken.
 9. Leden dienen in de les de aanwijzingen van de instructie op te volgen.
 10. De egalisator, de tractor en de beregenings-installatie mogen alleen gebruikt worden door personen, die daarvoor zijn aangewezen door het bestuur.
 11. Na gebruik van de manege; mest, (spring) materiaal opruimen, lichten uit en deuren afsluiten (denk ook aan het toilet).
 12. VOOR ALLE RUITERS en AMAZONES: gecertificeerde CAP VERPLICHT!
  We gaan ervan uit dat ieder lid zich aan deze regels houdt. Bij onderlinge problemen a.u.b. contact opnemen met het bestuur. Die zullen voor een passende oplossing proberen te zorgen.

Net als in het verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Ruiters dienen zich aan de onderstaande rijbaanregels te houden.

 • Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met CE-markering en EN 1384 teken te dragen.
 • Bij het rijden dienen de schoenen ruim in de stijgbeugel te zitten.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde, doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
 • Bij het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en te losse kleding te zijn af- resp. uitgedaan.
 • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden aangekondigd en hiervoor moet toestemming zijn gevraagd.
 • Op- en afstijgen op de A – C lijn.
 • De combinatie die op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts houden).
 • Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang.
 • Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.
 • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden.

Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

 • Dien uw klacht mondeling of schriftelijk in bij één van de bestuursleden.
 • Indien de  klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij het bestuur van de Alterbergruiters.
  Mailadres: dealterbergruiters@outlook.com
 • De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend
 • Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord van of namens het bestuur van de Alterbergruiters.
 • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, en kunt u hierover geen overeenstemming bereiken met de eigenaar, dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij het Keurmerkinstituut, Postbus 45, 2700 AA ZOETERMEER